December 20, 2019

Day

20
Dec

Islam Wasatiy dalam Paparan Azyumardi Azra di Seminar Ilmiah IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 17/12/2019. Kegiatan Seminar Ilmiah yang dilaksanakan oleh IAIN Padangsidimpuan mengangkat konsep tentang Islam Wasatiy sebagai poin penting dalam pengembangan...
Read More
20
Dec

Seminar Islam Wasatiy: IAIN Padangsidimpuan Hadirkan Cendikiawan Muslim Bergelar CBE

Padangsidimpuan, 17/12/2019. Pengembangan Islam wasatiyah atau yang dikenal dengan Islam Moderat menjadi tema sentral dalam pelaksanaan seminar ilmiah yang diselenggarakan...
Read More