VISI

Menajdi program studi yang unggul dalam kajian zakat dan wakaf yang menghasilkan lulusan yang berwawasan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal di regional Sumatera pada tahun 2025.

MISI

  1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermuara pada kemampuan filosofis dan praktis dalam memahami zakat dan wakaf;
  2. Melaksanakan penelitian ilmiah dalam bidang zakat dan wakaf, dan memfasilitasi penelaahan kritis terhadap hail-hasil penelitian;
  3. Mengembangkan kemampuan memahami berbagai masalah zakat dan wakaf;
  4. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memfasilitasi terbentuknya pusat kajian zakat dan wakaf di Indonesia.

TUJUAN

  1. Menghasilkan sarjana syari’ah dalam bidang zakat dan wakaf yang mampu melakukan pengembangan keilmuan zakat dan wakaf;
  2. Menghasilkan tenaga-tenaga peneliti di bidang zakat dan wakaf.

 

PROFIL LULUSAN

Analisis, Peneliti, Konsultan Zakat dan Wakaf, praktisi Lembaga Keuangan Syariah, Tenaga Pengajar, Birokrat/ Administrasi Publik (PNS).

Jalan T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan, Kode Pos 22733.

Untuk info lebih lanjut:

Telp. (0634) 22080

Fax. (0634) 24022

humas@iain-padangsidimpuan.ac.id