Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Pejabat di Kampus IAIN Padangsidimpuan, Memangku amanah sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Kampus IAIN Padangsidimpuan

Jalan T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan, Kode Pos 22733.

Untuk info lebih lanjut:

Telp. (0634) 22080

Fax. (0634) 24022

humas@iain-padangsidimpuan.ac.id