Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Rektor IAIN Padadangsidimpuan dan sudah menjadi guru besar di bidang hukum syariah dalam bidang ilmu hukum Islam

Rektor IAIN Padadangsidimpuan dan sudah menjadi guru besar di bidang hukum syariah di Kampus IAIN Padangsidmpuan dengan beberbagai pengalamannya dalam bidang ilmu hukum Islam.

Jalan T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan, Kode Pos 22733.

Untuk info lebih lanjut:

Telp. (0634) 22080

Fax. (0634) 24022

humas@iain-padangsidimpuan.ac.id