Mari bangun masjid IAIN Padangsidimpuan
Klik Disini
Mari bangun masjid IAIN Padangsidimpuan
Klik Disini

Data Tenaga IT IAIN Padangsidimpuan

Data Laboran, Pranata Komputer dan Tenaga IT di IAIN Padangsidimpuan

No Nama Jabatan Ijasah SK
1 Candra Adi Putra, S.Kom Laboran Download  Download
2 Amirul Musaddat Lubis, S.Kom Laboran Download Download
3 Muhammad Arif harahap, S.Kom Pranata Komputer Download Download
4 Irham S.Kom Tenaga IT Download Download
5 Maisitoh S.Kom Tenaga IT Download Download
6 Mawadah, S.Kom Tenaga IT Download Download
7 Putra, S.Kom Tenaga IT Download Download
8 Sainul, S.Kom Tenaga IT Download Download
9 Saddam, S.Kom Tenaga IT Download Download
10 Nanda Simamora, S.Kom Tenaga IT Download Download
11 Kiki A.Md Tenaga IT Download Download